maurizio pollini © Mathias Bothor – DG

maurizio pollini © Mathias Bothor - DG

maurizio pollini © Mathias Bothor – DG

maurizio pollini © Mathias Bothor – DG